Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.vandenbempt.nl.

1. Inleiding
VanDenBempt verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaringwordt uitgelegd waarom en op welke manier persoonsgegevens verwerkt worden.

VanDenBempt heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar wil graag behulpzaam zijn met het beantwoorden van eventuele vragen: info@vandenbempt.nl of 074-2777126.

2. Wie zijn wij?
VanDenBempt automatisering ontwikkelt en levert standaard-en maatwerksoftware voor de zand-, grind-, recycling- en baggerindustrie en ontwikkelt apps voor ZZPers en het midden-en kleinbedrijf in alle branches. VanDenBempt is gevestigd aan de Transformatorhof 1, 7556 RA te Hengelo en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

VanDenBempt vindt uw privacy erg belangrijk en zorgt ervoor dat de door u gedeelde persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met uw persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens die worden verwerkt
VanDenBempt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van VanDenBempt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de websites aan VanDenBempt verstrekt.VanDenBempt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• BTW-nummer

4. Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
VanDenBempt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, elektronisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan VanDenBempt uw persoonsgegevensgebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Daarentegen zal VanDenBempt geen gegevens van speciale categorieën verzamelen en verwerken, zoals informatie over ras en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschappen, genetische/biometrische data, seksuele geaardheid en/of gezondheid.

5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
VanDenBempt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen terealiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer bewaard moeten blijven.

6. Delen met derden
VanDenBempt verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Google Analytics
VanDenBempt heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die in Google Analytics worden verzameld, worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruikt VanDenBempt de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

8. Rechten
Uw heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij VanDenBempt vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met VanDenBempt. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door VanDenBempt.

Mocht u gegevens nodig hebben die bij VanDenBempt opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient VanDenBempt al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij VanDenBempt vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat VanDenBempt niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Wilt u niet dat VanDenBempt uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dan een bericht sturen naar info@vandenbempt.nl. VanDenBempt zal dan zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

9. Plichten
VanDenBempt verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van VanDenBempt via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kanVanDenBempt de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om de gegevens die u heeft gedeeld met VanDenBempt met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uwtoestemming voor worden gevraagd.

VanDenBempt behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer VanDenBempt dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van VanDenbempt te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

10. Beveiligen
VanDenBempt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van VanDenBempt maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VanDenBempt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met VanDenBempt via info@vandenbempt.nl.